E-recept

Žádost o e-recept

pro pacienty, kteří už jsou v péči na novém pracovišti

Tj. pro pacienty, kteří již absolvovali vstupní vyšetření na poliklinice Galenia, Tepelská