E-recept

Žádost o e-recept

pro pacienty, kteří byli v péči na předchozím pracovišti

Tj. pro pacienty, kteří dosud neabsolvovali vstupní vyšetření na poliklinice Galenia, Tepelská