Ceník

Ceník zdravotních služeb pro samoplátce

platný od 1. 3. 2023

Aplikace injekce GUNA MD – jedna aplikace (vč. léčiva) 380,00 Kč
Komplexní vyšetření 1700,00 Kč
Kontrolní vyšetření 600,00 Kč
Speciální testy 300,00 Kč
Aplikace injekce i. m. * 150,00 Kč
Aplikace infuze i. v. * 400,00 Kč
Obstřik s. c. * 250,00 Kč
Obstřik i. a. (SIS) * 350,00 Kč
Kořenový obstřik * 350,00 Kč
Obstřik periferního nervu * 350,00 Kč
Vyšetření v cizím jazyce 500,00 Kč
Prostudování dokumentace v cizím jazyce dle rozsahu (1 strana) 150,00 Kč
Konzultace – výsledky apod. do 10 minut 200,00 Kč
Vypsání receptu 100,00 Kč

* připočítává se aktuální cena použitého léčivého přípravku 

Ceník administrativních služeb

Výpis ze zdravotní dokumentace 200,- Kč
Písemná informace o zdravotním stavu pacienta 200,- Kč
Vyplnění formuláře pro účely pojistného 200,- Kč