Ceník

Ceník zdravotních služeb pro samoplátce

platný od 1. 3. 2023, v Kč

Aplikace injekce GUNA MD – jedna aplikace (vč. léčiva) 380,–
Plynové injekce – jedna aplikace 220,–
Komplexní vyšetření 1700,–
Kontrolní vyšetření 600,–
Speciální testy 300,–
Aplikace injekce i. m. * 150,–
Aplikace infuze i. v. * 400,–
Obstřik s. c. * 250,–
Obstřik i. a. (SIS) * 350,–
Kořenový obstřik * 350,–
Obstřik periferního nervu * 350,–
Vyšetření v cizím jazyce 500,–
Prostudování dokumentace v cizím jazyce dle rozsahu (1 strana) 150,–
Konzultace – výsledky apod. do 10 minut 200,–
Vypsání receptu 100,–

* připočítává se aktuální cena použitého léčivého přípravku 

Ceník administrativních služeb

Výpis ze zdravotní dokumentace 200,–
Písemná informace o zdravotním stavu pacienta 200,–
Vyplnění formuláře pro účely pojistného 200,–