První vyšetření

Co mít s sebou

K prvému vyšetření u nás je vhodné mít doporučení jiného lékaře (praktický, rehabilitační, oční, ORL lékař apod.). Netýká se pacientů, kteří byli v pravidelné péči lékařky na jejím předchozím pracovišti, ty bychom poprosili o kopii poslední neurologické zprávy.

Doporučení vyfiltruje pacienty, kteří potřebují neurologické vyšetření, od ostatních, kteří potřebují např. vyšetření revmatologické, oční, ORL, rehabilitační apod.
Běžné, nekomplikované bolesti zad např. dokáže v prvé fázi zaléčit i praktický lékař. Ten také posoudí, zda případně potřebujete jít ke specialistovi, a ke kterému.

Je třeba počítat s tím, že první vyšetření zabere delší čas.
Budeme se podrobně ptát na anamnézu:

  • chronická onemocnění
  • alergie
  • pravidelně užívané léky – názvy a jejich dávkování
  • prodělané operace a těžší úrazy
  • výsledky již provedených vyšetření (popisy RTG, CT, MR, UZ, laboratorní výsledky, zprávy z hospitalizace na neurologickém oddělení, zprávy od jiných specialistů apod.)
  • U anamnézy chronických onemocnění nám pomůže nahlédnout do zpráv od kardiologů, internistů, zpráv z hospitalizací apod.
  • Pokud pacient prodělal operaci mozku či páteře, potřebujeme zprávu o této operaci (přesný druh výkonu).

Zkrátka čím více zdravotních informací o pacientovi budeme mít, tím rychleji a efektivněji jeho obtíže můžeme diagnostikovat a léčit.