E-recept

Vyžádejte si e-recept

Na našem webu lze požádat o vystavení e-receptu. Pro jeho správné vystavení je důležité uvést, zda jste již v péči na našem nynějším pracovišti na poliklinice Galenia v Tepelské ulici, tj. zda jste zde již absolvovali úvodní vyšetření. Podle toho se vám zobrazí příslušný formulář.

Zvolte správnou možnost: