Starají se o vás:

MUDr. Eva Suchánková

VZDĚLÁNÍ
1995 – promoce na LF UK Plzeň
2002 – atestace v oboru neurologie I. stupně
2005 – licence pro výkon soukromé lékařské praxe, výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb
2009 – specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru neurologie
2016–dosud – Diplom celoživotního vzdělávání

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
1996–2008 – lůžkové neurologické oddělení a neurologická ambulance Nemocnice Cheb
2008–2022 – neurologická ambulance Nemocnice Mariánské Lázně
2012–dosud – lékař zajišťující ústavní pohotovostní službu v KKN Cheb
Průběžné soustavné vzdělávání, účast na odborných akcích s neurologickou tématikou – seminářích, kongresech apod.

všeob. sestra Iveta Lorenzová

VZDĚLÁNÍ
1985 – maturitní zkouška z všeobecné ekonomie
1990 – maturitní zkouška, obor všeobecná sestra
2006 – osvědčení pro samostatný výkon zdravotnického povolání
2012 – atestační zkouška v oboru organizace a řízení ve zdravotnictví

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
1985–1989 – zdravotní sestra, Léčebné lázně Mariánské Lázně
1994–2004, 2011 – zdravotní sestra v odborných ambulancích
2004–2021 – vrchní sestra v lázeňských hotelích